Cease (z anglického slova ustat, přestat, ukončit, zastavit) je homeopatická detoxikační metoda, kterou založil holandský lékař a homeopat Tinus Smits.

Je obecně známý fakt, že dobře vybrané homeopatické léky v mnoha případech nefungují. Dr. Tinus Smits s tím začal pracovat po svém. Když do léčby zařadil homeopatické léky z toxických látek, léčba byla výrazně úspěšnější. Princip tzv. „umělé nemoci“ je popsán už samotným zakladatel homeopatie Samuelem Hahnemanem v knize Organon léčebného umění. I když tato metoda vznikla v podstatě jako obecný homeopatický nástroj léčení, velice brzy se velmi efektivně uplatnila i v léčbě autismu.

Dr. Tinus SmitsPo smrti Tinuse Smitse byla tato metoda dále rozvíjena jeho dlouholetým přítelem a kolegou Tonem Jansenem a jinými žáky. Homeopatie vychází z toho, že každá nemoc a jakýkoliv toxin nechává v buněčné paměti otisk, který později může či nemusí negativně zasahovat do funkce organismu. Zdaleka né každý toxin, či nemoc bude organismu škodit. Tělo má svojí jedinečnou předlohu ke zdraví a svoje způsoby detoxikace. Bohužel, naše děti jsou 3-4tou generací, která žije ve světě s několikanásobně vyšší a stále se stupňující toxickou zátěží a tím i bohužel se zvyšujícími se nároky na náš organismus. Ukazuje se, že s každou další generací jsou naše děti slabší a slabší. Těžiště nemocí se přesunulo od akutních bakteriálních nemocí ke chronickým chorobám. Mnohé z nich označujeme jako civilizační: rakovina, alergie, ekzém, astma, potravinové alergie, ale i autoimunitní onemocnění: roztroušená skleróza, revmatická nemocnění, diabetes atd…

Co je cílem Cease terapie?

Cease terapie si klade za cíl identifikovat ty toxiny, které mohly způsobit poškození organismu a pomocí svého předepsaného způsobu léčby je jemným a efektivním způsobem z těla odstranit a tím umožnit tělu opět nastolit rovnováhu a obnovit jeho vlastní detoxikační schopnosti. Nastolení vlastní rovnováhy organismu -homeostázy- je cílem všech homeopatických metod.

Co může být toxickou látkou?

Už Paracelsus v 15.století, k jehož odkazu se hlásí i moderní medicína, řekl, že o tom jestli je daná látka jedem či lékem, rozhoduje její množství. To znamená, že téměř cokoliv může být pro lidské tělo jedem: například i něco tak neškodného, jako je rýže. A opravdu, v asijských zemích, kde se rýže konzumuje 2-3x denně, je spoustu osob na ni alergických.
Krátká odpověď by byla: cokoliv může být toxinem. Potraviny, těžké kovy, chemikálie z prostředí, plasty, hormony, léky, vakcíny, prodělané choroby, atd…

Co je tedy obsahem homeopatik používaných v Cease terapii?

Cease je homeopatická metoda a používá potencované=zřeďené a dynamizované léky jak klasické, které jsou v homeopatii používané po staletí, i ty „nové“- čili zředěné toxické látky. Ty jsou vlastně ústředním bodem Cease terapie a tímto se Cease terapie odlišuje od klasické homeopatie.

Jak léčba prakticky probíhá?

Terapeut po rozhovoru s klientem určí, kde pravděpodobně došlo k poškození rovnováhy organismu, čili co bylo tou poslední kapkou. Většina rodičů/klientů to sama ví: „Od té poslední chřipky, už se nikdy zcela neuzdravil“ atp…
Stanovený detox pak probíhá v závislosti na akutnosti problému 1-2 měsíce. Po 1-2měsících následuje kontrola, kde se stanoví další postup, případně se léčba ukončí, v závislosti na míře zlepšení klienta.