BLOG O MODERNÍ MEDICÍNĚ, TRADIČNÍM LÉČENÍ, VÝŽIVĚ A EKOLOGII S HLAVOU V OBLACÍCH A NOHAMA NA ZEMI
Czech / Česky English / Anglicky

O budoucnosti chronické léčby aneb funkční medicína

Co je funkční medicína?

Dr. Mark Hyman (osobní lékař Billa Clintona), jeden ze zakladatelů funkční medicíny, ve svém projevu na TedMEd.com z roku 2010 humorně odpovídá, že funční medicína je opakem dis-funkční medicíny.

Na zmíněný rozhovor a velmi jasné vysvětlení se můžete podívat tady:

Ale co tedy funčkní medicína nabízí a v čem se odlišuje od klasické medicíny?
Žijeme v době témeř exponenciálního růstu informací. Toto informační tsunami se nevyhlo ani medicíně. Jednotlivé obory se stále více a více atomizují. Dnes máme specialisty na mamografii, magnetickou rezonanci, na laparoskopické operace, atd… V záplavě informací, nových diagnóz, léčebných postupů, nových technologických vymožeností a léků, v honbě za větší efektivitou práce a ve standartizaci procesů, se nám více a více ze zřetele ztrácí jedinečnost každého pacienta a hlavně ucelená představa o vzniku nemocí, na niž by pak následné léčení bylo založeno.

Každá doba má své specifické výzvy ve všech oblastech lidské zkušenosti, včetně specifických nemocí. Ta doba dnešní je doba chronická a chemická. Navzdory tomu, jak rychle se kolem nás mění svět, naše těla se za poslední desítky tisíc let ve svých funkcích a fyziologických potřebách příliš nezměnila. Oproti tomu prostředí, ve kterém žijeme, jídlo, které jíme, množství stresu, které zažíváme, je za posledních 100 let drasticky jiné. Není příliš překvapující, že tyto změny zanechávají otisky na každé další generaci. A tak navzdory tomu, že se prodlužuje délka dožití, chronické nemoci provází mnohé z nás již od dětství. Pravděpodobnost toho, že nás čeká Alzheimerova choroba nebo že dožijeme náš život v absolutně mizerném, fyzickém stavu je větší, než kdy jindy. V dnešní době se nacházíme uprostřed velkého chemického experimentu: léky, chemizovaná a umělá strava, znečištění prostředí, to vše se podepisuje na našem zdraví. Léčba chronických nemocí pomocí klasické medicíny spočívá v managementu symptomů. Lékaři mluví o léčení, nikoliv o vyléčení.

S novým přístupem k léčbě těchto nemocí přichází funkční medicína (v německy mluvících zemích nazývaná také jako biologická medicína). Funkční medicína pochopila tzv. nové zátěže valící se na člověka a jejich roli v chronických nemocích. Místo toho, aby člověka rozpoložkovala na 10 různých diagnóz, snaží se přemýšlet o tom, jak jsou tyto zdánlivě nesouvisející symptomy pospojované do celkového obrazu, který vypovídá o jedné nerovnováze jednoho konkrétního pacienta. V homeopatii je to velmi známý a standartní způsob přemýšlení. Funkční medicína k tomu navíc používá moderní diagnostiku, laboratoní testy, i moderní přístrojové vybavení jako je např. PEMF (Pulsed Electromagnetic Frequency Device) nebo celkovou či lokální hypertermii. Funkční medicína zasazuje výsledky jednotlivých vyšetření do jednoho konkrétního rámce a spřádá je v jeden ucelený příběh. Součástí tohoto příběhu je zmapování toxické zátěže, geneticky slabých stránek člověka, kontrola funkce automomního nervového systému a jeho schopnost zacházet se stresem, nedostatky určitých stavebních látek, ale také konkrétní potravinové alergie, stav mikrobiomu ve střevech, stav vnitřního prostředí organismu atd. Těžiště léčby leží v podpoře imunitního systému, v podpoře vitální síly a detoxikaci a ve správném vyživení organismu. A pochopitelně, to není celý příběh. Tělo je pouhou polovinou celého příběhu. Ani psychický či chcete-li spirituální aspekt nemoci není opomíjen.

Co všechno zvažuje lékař funční medicíny než se pustí do léčení a jakou šíři oblastí pokrývá klinika funkční medicíny vyjadřuje nejlépe tento obrázek, který jsem si vypůjčila ze stránek Trulyheal.com. Tady je jako příklad uvedena deprese:

Funkční medicína má obrovský potenciál i ve skutečné prevenci onemocnění. Dnes prevenci vnímáme velmi omezeně, v podstatě buď jako pasivní ochranu proti nemocem (vakcinace) nebo prostřednictvím screeningu, kdy pouze hledáme určité choroby v jejich počátečních stádiích. Ale v momentě, kdy je najdeme, prevence v pravém slova smyslu jednoznačně selhala. Skutečná prevence by měla být schopná těmto chorobám zabránit a právě tady klasická medicína nemá moc co nabídnout. V běžně praktikované medicíně totiž chybí to základní a to je pochopení, jak tyto nemoci vznikají.

Jak to tedy řeší funkční medicína?
Funkční medicína ve vztahu k prevenci se zaměřuje opět na pochopení individuální mapy člověka. Léčba potom adresně cílí na zlepšení stavu prostředí organismu (tzv. millieu), podpoří imunitní systém neinvazivním způsobem, doplní zjištěné deficity minerálů, vitamínů a aminokyselin, srovná toxické zátěže. V jedné ze svých přednášek se Dr. Rau, přednosta nejprestižnější švýcarské Paracelsus klinik částečně vtipně, částečně sarkasticky, vyjadřuje ke smutnému a zmedializovanému případu Angeliny Jolie. V pojetí klasické medicíny je uřezání prsou sice extrémní, ale přesto preventivní zákrok, jak předejít rakovině prsu. Dr. Rau ukazuje statistická čísla výskytu nádorových onemocnění mozku a navrhuje tedy stejný přístup: preventivní odstranění mozku.

Co mají západoevropské země k dispozici a co Čechám chybí?
V Německu, Švýcarsku či v Rakousku je prostředí poněkud benevolentnější. Ani tam nemá alternativní medicína zrovna na růžích ustláno. Nicméně, klasické kliniky minimálně tolerují ty alternativní. Lékaři spolu jsou schopni spolupracovat, potkávají se na kongresech. Těžko říci, jestli je to jejich vyspělejší demokracíí, větší tolerancí vůči rozdílným názorům, či prostý důkaz o tom, že volná ekonomika během času přirozeně oddělí zrno od plev.
Alternativní kliniky nabízejí pomoc lidem jak v těžkých životních situacích, ale i v případě, že se lidé chtějí aktivně podílet na svém zdraví. Absolutní celosvětovou špičkou v tomto oboru je Paracelsus klinik ve Švýcarském Lustmuhle www.paracelsus.ch

Její přednosta Dr. Rau, představuje celý princip léčení v tomto výmluvném videu v angličtině:

 

Zobrazeno: 10 128 x

Napsat komentář

Nejnovější příspěvky
Nejnovější komentáře